Годишно приключване

Годишно приключване

Годишно приключване

  • Съставяне на Годишен финансов отчет
  • Съставяне на Годишен отчет за дейността
  • Съставяне на Годишна данъчна декларация
  • Представяне на отчетите и декларацията в НАП, НСИ, Търговски регистър.

Организацията ни работи в тясно сътрудничество с доказани дипломирани експерт счетоводители, които предлагат следните услуги:

  • Независим финансов одит на годишни финансови отчети и изготвяне на одиторски доклади съгласно професионалните изисквания на одиторските стандарти.

 

За да получите своята индивидуална оферта, моля, свържете се с нас.