Услуги

Услуги

     Ако търсите счетоводна фирма с дългогодишен опит на пазара и професионален подход към своите клиенти, сте попаднали на правилното място. "ФИС ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО" ООД гарантира високо качество и оптимални резултат при предоставянето на широк набор от счетоводни и бизнес услуги. Удовлетвореността на клиента е наша цел и нейното постижение е най-ценният ни актив.

     Ние познаваме, разбираме и следим както българските, така и международните нормативни стандарти и изисквания. Това ни позволява да Ви помогнем да извлечете максимални ползи от институционалната среда, в която се развивате, както и да сведете до минимум възможните рискове.

     Счетоводното приключване на даден период не е постижение. Истинският резултат е усъвършенстването на ежедневните дейности по вписване и управление на Вашите лични или фирмени финанси, което ще Ви спести време, усилия и разбира се, пари.

     Екип от експерти ще анализира детайлно Вашия бизнес, за да Ви помогне да изготвите най-добрата стратегия за намаляване на данъчната тежест в рамките на нормативната уредба. Ще получите оценка на данъчния риск, както и професионален съвет относно възможните мерки за намаляването му.

     Няма единна формула за определяне на типови цени за абонаментно счетоводно обслужване. За това всяка счетоводна фирма трябва внимателно да се съобрази с множеството фактори, за да определии възможно най-коректно цената на счетоводната услуга.

     Факторите, които биха повлияли върху формирането на цената са:

 • Дейност на фирмата;
 • Правен статус / ЕООД, ООД, АД, ЕТ, СД и др. /;
 • Регистрация по ЗДДС;
 • Месечен документооборот;
 • Размер на сделките;
 • Брой и текучество на персонала;
 • Брой и видове обекти;
 • Брой банкови сметки;
 • Брой касови апарати;
 • Брой дълготрайни материални активи;
 • Сделки със страни от ЕС;
 • Сделки със страни извън ЕС;
 • Регистрация по закона за акцизите;
 • Капитал с чуждо участие;
 • Наличие на дъщерни дружества;
 • Задължение за отчитане по МСФО;
 • Задължение за независим финансов одит;
 • Наличие и организация на складово стопанство;
 • Новостартираща ли е фирмата.

     Ако Вашите стопански операции не предполагат необходимост от ежемесечно отчитане, то ние ще изготвим за Вас необходимите счетоводни регистри, годишни отчети и данъчна декларация еднократно след приключване на финансовата година.

     Ако Вие сте физическо лице, което не извършва търговска дейност редовно и по занятие, но имате други доходи, подлежащи на деклариране и облагане, то ние ще изготвим и подадем в НАП вашата годишна декларация.

За да получите своята индивидуална оферта, моля, свържете се с нас.