Добре дошли!

СЧЕТОВОДНА КЪЩА "ФИС ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО" ООД

Компанията разполага с квалифицирани счетоводители, което гарантира качественото обслужване на клиенти с разнороден бизнес, дейност и проблематика. Обслужваме компании, извършващи: международна търговия, търговия на едро и дребно в страната, електронна търговия, производство, услуги, посредничество, хотелиерство и ресторантьорство, реклама, инженерингова и изследователска дейност, възобновяеми енергийни източници, строителство, дентална медицина, транспорт и спедиция и др. Обслужваме и консултираме организации с нестопанска цел, различни видове сдружения, спортни клубове и формации. Голям брой от чуждестранните ни клиенти инвестиращи и развиващи бизнес в България са от : Германия, Русия, Италия, Гърция, САЩ, Китай и др. Осигуряваме счетоводни, финансови, административни и правни услуги на над 100 български и чуждестранни компании. За да получите своята индивидуална оферта, моля свържете се с нас.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Съставяне на Годишен финансов отчет, Съставяне на Годишен отчет за дейността, Съставяне на Годишна данъчна декларация, Представяне на отчетите и декларацията в НАП, НСИ, Търговски регистър, Независим финансов одит на годишни финансови отчети и изготвяне на одиторски доклади съгласно професионалните изисквания на одиторските стандарти...

Прочети повече

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Допълнителни счетоводно-административни услуги (Банкиране, Административни, Организационни, Информационни). Услугите са достъпни за клиенти с абонаментно счетоводно обслужване...

Прочети повече

СЧЕТОВОДСТВО

Пълна организация на счетоводната отчетност в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и Закона за счетоводство в контекста на индивидуалните ви потребности...

Прочети повече

ЛИЧЕН СЪСТАВ И ТРЗ

Изготвяне на трудови договори, допълнителни сподазумения и всички документи съпътстващи трудово-правните взаимоотношения...

Прочети повече